Gırtlak Kanseri Tedavi Yöntemleri

Gırtlak Kanseri Tedavi Yöntemleri

Kanser tedavisi bilindiği gibi üç aşamadan oluşur. Radyoterapi, Kemoterapi ve Cerrahi tedavi ,Girtlak kanseri tedavisnde temel olarak bu üç tür yöntem uygulanmaktadır.

1-Cerrahi (kanserli dokunun ameliyatla alma)

2-Radyasyon tedavisi (kanser hücrelerinin öldürülmesi için radyasyon ışınlarını kullanılma)

3-Kemoterapi (kanserli hücreleri öldürmek için ilaç kullanılır)

1.Cerrahi, Tedavide sık kullanılan ve birçok gırtlak kanserinde en etkili tedavi yöntemidir.

Kanserin ve gırtlak bölümlerinin çıkartmak için aşağıdaki ameliyatlardan biri kullanılabilir;

1.1-Kordektomi: bir ses telinin çıkartılması

1.2-Parsiyel larenjektomi: Larenksin bir bölümünün alınması

1.3-Total larenjektomi: Larenksin tamamının alınması. Bu ameliyatlar da boynun ön kısmında nefes borusuna giden bir delik açılır ve hastaını buradan nefes alınması sağlanır. Total larenjektomide larenksin tamamı alındığından bu delik kalıcıdır. Diğer ameliyatlarda ise, ameliyat bölgesi iyileştikten sonra açılan delik kapatılır. Eğer kanser hücreleri boyundaki lenf bezlerine yayılmışsa veya yayılma ihtimali yüksek görülüyorsa, ameliyat sırasında boyundaki lenf bezlerinin de çıkartılması (boyun diseksiyonu) gerekebilir.

1.4-Lazer cerrahisi: Erken teşhis edilen bazı gırtlak kanserlerinde, kanser dokusunun lazer ışını ile alınması. Kapalı ameliyatdır yani boyunda delik açılmasına gerek duyulmayabilir.

Not: Son yıllarda lazer kullanımının yaygınlaşması özellikle ses teli tümörleri için önemli bir alternatif oluşturmuştur.

2.Radyasyon tedavisi; (Radyoterapi)'de yüksek enerjili radyasyon ( x-ray ) ışınları kullanılarak kanser hücreleri öldürülür ve tümörler küçültülür. Radyasyon ışınları, larenks kanserlerinde genellikle boyuna dışardan bir cihazla verilir. Uygulama, her gün belli dozda radyasyon verilmesi şeklinde yapılır ve bu tedavi larenks kanserlerinde genellikle 6 hafta sürer. Radyasyonun kanser hücreleri üzerindeki etkisini artırmak için radyoterapi sırasında bazı ilaçların da verilmesi gerekebilir.

3.Kemoterapi'de kanser hücrelerinin öldürülmesi için ilaçlar kullanılır. Kemoterapide kullanılan ilaçların bazıları ağızdan alınan haplar şeklindedir; ancak çoğu hastanede uygulanması gereken ve enjeksiyon şeklinde verilen ilaçlardır.

Kemoterapi uygulaması (ilaç tedavisi) ancak büyük boyutlu yaygın tümörlerde, tümör hacmini küçültmek ve klasik tedavi şekillerine hazırlık olarak uygulanabilmektedir

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !